MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

TH? H? M?I NH?T ?Ã XU?T HI?N

Xổ số miền bắc thứ 4All-New Mazda3 l?y c?m h?ng t? m?u concept n?i ti?ng Vision Coupe – M?u xe Concept ??p nh?t th? gi?i n?m 2018. Mazda3 ???c thi?t k? Phong cách & Quy?n r? v?i các ???ng nét thanh thoát và sang tr?ng, kh?ng ??nh v? ??p chu?n m?c v??t th?i gian.

CH?N MÀU S?C XE

 • Soul Red Crystal Metallic
 • Snowflake White Pearl Mica
 • Machine Grey
 • Deep Crystal Blue
 • Jet Black
Soul Red Crystal Metallic
Snowflake White Pearl Mica
Machine Grey
Deep Crystal Blue
Jet Black

      Xổ số miền bắc thứ 4KÉO CHU?T ?? XEM 360°

      • swatch unselected Black Cloth swatch unselected overlay
       Black Leather
      • swatch unselected Black White swatch unselected overlay
       Black White Leather
      Black Leather
      Black White Leather
      All New Mazda3 B All New Mazda3 W

      Mua xe